Wprowadzenie

Idea powstania grupy narodziła się w połowie maja 2006. Jako osoby wykorzystujące lekkie metodyki na co dzień chcieliśmy rozpowszechnić Agile w Polsce i zainteresować tematem jak zajwiększą liczbę osób.

Pierwszym krokiem było założenie grupy dyskusyjnej i rozreklamowanie jej w środowisku. Założyliśmy, że co miesiąc będziemy organizować spotkania, na których nasi goście będą prezentować ciekawostki ze świata Agile. W przyszłości chcemy, aby inicjatywa wykładów wychodziła z wewnątrz grupy, a także chcemy organizować warsztaty stricte techniczne.

Osobą, która zainspirowała nas do rozpoczęcia przedsięwzięcia był Erik Meade. Zaproponował poprowadzenie pierwszego spotkania. Dzięki pomocy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie uzyskaliśmy dostęp do bardzo komfortowej sali.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu. Miejsce:
WSZiB, sala nr 32 (aula), ul.Armii Krajowej 8, Kraków
Zwyczajowo spotkania rozpoczynają się o godzinie 19:00. Przewidziany czas to półtorej godziny, jednak w rzeczywistości zależy to od prowadzącego i słuchaczy (sejsa pytań i odpowiedzi na zakończenie czasem się znacząco przedłuża).

Krótka historia spotkań:

 • 18 maja 2006 - “Introduction to Agile” - Erik Meade
 • 22 czerwca 2006 - “Agile Customer Collaboration and Agile Contracts” - Jay Packlick
 • 20 lipca 2006 - “Techniques for Agile Story Development and Estimating” - Susan Finch
 • 31 sierpnia 2006 - “Selling Agile” - Paul Klipp
 • 7 grudnia 2006 - “Agile testing and tests modeling with Watij” - Jake Dempsey
 • 24 maja 2007 - “Test-Driven Development” - Erik Meade
 • 28 czerwiec 2007 - “Aspect-Oriented Programming: Introduction and Design Principles” - Dean Wampler
 • 26 lipiec 2007 - “Coaching Software Development Teams” - Michael Feathers
 • 17 październik 2007 - “Doing TDD Well” - Jeff Langr
 • 24 wrzesień 2008 - “Kanban” - David J. Anderson
 • 5 listopad 2008 - “FitNesse” - Wes Williams

Zachęcamy do udzielania się na grupie i pomocy w organizacji spotkań. Jeśli tylko macie jakieś pomysły lub uwagi piszcie na grupę dyskusyjną lub bezpośrednio do nas.

PAUG Team